Descripció del projecte

Decoració d’una terrassa dins el marc de celebració de Moments de Flors de Calella de l’any 2015. Es va treballar amb una sola espècies de flor composta, jugant amb diversos colors per crear una línia cromàtica agradable per a la vista.

Destaca la decoració de les parets amb flors penjat amb cordes i suportades per palets, també destaca el marc de flors blanques que envolta a la taula principal.