Decoració d’un jardí situat a la recepció de l’hotel

El projecte s’ha realitzat a l’Hotel Bernat II de Calella (www.hotelbernatcalella.com),  creant una tanca visual amb arbusts per guanyar intimitat i donar frescor a l’entorn. El jardí destaca per l’us de còdols de color blanco, donant una imatge de més espai i lluminositat.

També s’han  instal·lat jardineres de resina per poder plantar arbusts per dissimular un obertura de vidre.

Hotel Bernat