Descripció del projecte

Decoració d’un jardí ja existent d’una casa senyorial per a l’esdeveniment de moments de flors de l’any 2015