Descripció del projecte

Treballs de decoració de la terrassa d’un hotel per crear una zona enjardinada i agradable per a les habitacions dels clients. També s’ha actuat per reduir l’impacte visual creat pels equips de refrigeració i ventilació.