Per aconseguir mantenir la vegetació del jardí amb un bon estat fitosanitari i ornamental és indispensable que el sòl estigui en bones condicions. Per aconseguir-ho cal aplicar treballs de manteniment per reduir les conseqüències de l’esgotament dels recursos. Dins d’aquestes feines podem diferenciar dos tasques necessàries: l’aportació d’elements minerals i orgànics i mantenir l’estructura del sòl.

Pel que fa a l’aportació de nutrients és necessari aplicar una dosis correcte d’adob mineral i fer aportacions de matèria orgànica, principalment d’origen vegetal. La quantitat d’adob mineral o orgànic que cal administrar ve determinada per molts factors com l’ús del jardí, espècies vegetals, quantitat d’aigua, etc. Però principalment cal conèixer molt bé amb quins material es treballa i garantir la seva màxima qualitat.

El manteniment d’una bona estructura del sol és bàsica per aconseguir que les aportacions de nutrients sigui aprofitada per la vegetació del jardí. Aquestes tasques de manteniment són manuals i consisteixen en descompactar el sòl, airejar-lo o millorar-ne el drenatge entre altres objectius.