Situacions meteorològiques adverses, un arbre que s’hagi fet massa gran en el seu jardí, riscos de seguretat, malalties o simplement, una mala elecció de l’espècie poden fer necessari tallar un arbre. Els procediments per tallar un arbre acostumen a ser molt complexes i requereixen d’una bona experiència professional. Normalment, els arbres a tallar són grans o estan situats en zones de difícil treball, pel que el primer de tot és garantir la seguretat de les persones i dels altres elements del jardí i la casa que es puguin veure afectats.

Durant la tala de l’arbre s’han d’utilitzar maquinàries altament perilloses i treballar amb tècniques de subjecció de les branques per minimitzar possibles danys personals o materials. També cal fer una bona gestió dels residus vegetals generats per poder-los reciclar.