Les tècniques de poda són molt diverses en funció de si treballem amb plantes de flor, arbustos o arbres, espècies vegetal, situació en el jardí o època de l’any.

En arbres podem diferenciar entre:

Podes de formació, que es realitzen als primers anys de vida amb l’objectiu de tenir una bona estructura de brancada i definir la forma de l’arbre.

Poda de manteniment, on s’eliminen parts vegetals perjudicials com ara branques mortes, trencades o que molestin o per aclarir la copa.

Podes excepcionals o brocada, és una actuació molt severa que consisteix en eliminar més d’un terç de les branques. S’acostuma a fer en espècies molt concretes, com ara les moreres, o per reduir capçades que s’hagin fet massa grans pel jardí, que suposin un problema de seguretat, etc.

En arbustos i plantes les tècniques de poda són molt similars a la dels arbres, tot i que amb altres mètodes d’aplicació. Com a tècnica diferencial tenim la poda topiaria que consisteix en donar formes geomètriques i concretes als arbustos.