La fusta procedeix dels arbres i, per tant, és molt aconsellable incorporar alguna construcció a base de fusta. En un jardí hi podem construir una escala amb travesses, una pèrgola, jardineres o un paviment que s’integrarà molt bé amb l’entorn.

Les fustes que s’usen per a construccions a l’exterior estan preparades i tractades per aquesta funció, per això, es poden usar sense cap problema i sabent que ens oferiran un gran rendiment en el nostre jardí. Tot i així, la fusta sempre requereix un manteniment més o menys intensiu depenent del tipus de fusta utilitzada.