L’aigua és un bé escàs i car que cal gestionar molt bé. Mantenir i anar actualitzant el sistema de reg automàtic del jardí ens ajudarà a tenir la vegetació en bones condicions i, sobretot, a aconseguir un rendiment òptim i estalvi d’aigua.

Els elements emissors d’aigua pateixen un desgast constant que poden provocar obstruccions de les canonades, fugues, reg zones innecessàries o obtenir un rendiment molt baix d’aprofitament de l’aigua. Igual d’important també és conèixer l’evolució de la tecnologia de reg per poder-la aplicar i aconseguir, principalment, un estalvi d’aigua i estalvi econòmic.