Les plantes, com tots els éssers vius, pateixen atacs de diverses plagues i malalties. Tradicionalment aquestes s’han controlat amb l’ús de productes químics molt agressius que perjudiquen tota la fauna i contaminen l’entorn.

La nostra empresa treballa prioritzant sempre les mesures de control fitosanitari el menys agressives possibles, el que és coneix com a Gestió Integrada. És a dir, els productes químics més contaminants i agressius són la nostra última opció.

Aplicar mesures preventives i analitzar cas per cas ens pot ajudar a reduir molt l’ús de producte químics i beneficiar molt el medi ambient i la seva fauna.