L’aigua és un bé escàs i car que cal gestionar molt bé. Implantar un bon sistema de reg automàtic al jardí ens ajudarà a tenir la vegetació en bones condicions i, sobretot, a aconseguir un rendiment òptim i  un estalvi d’aigua.

Els elements emissors d’aigua poden ser molt diversos, pel que cal conèixer-los i instal·lar-los bé, per tal de regar les zones necessàries i obtenir un rendiment alt d’aprofitament d’aigua. Igual d’important també és conèixer l’evolució de la tecnologia de reg per poder-la aplicar i aconseguir un estalvi d’aigua i un estalvi econòmic.

Cada una de les espècies de plantes tenen unes necessitats hídriques molt heterogènies, per això és molt important instal·lar el sistema de reg adaptat al jardí i a la seva vegetació, que és l’element clau dels espais verds.