Les plantes són l’element més important del jardí i han de ser tractades com a tal.

Les planes són l’escènica de qualsevol jardí, sense elles no tenim podem tenir un jardí, per això és l’element més important del jardí i han de ser tractades com a tal. La quantitat de plantes que es poden utilitzar en un jardí és molt diversa, pel que és necessari conèixer molt bé quines espècies s’adapten millor a cada jardí i a les necessitats personals i de l’entorn.

Les plantes seleccionades durant la construcció o renovació d’un jardí ens marcaran quin serà el futur i el desenvolupament d’aquest, és a dir, si serà sostenible en el temps o caldrà ser modificat a curt o mitjà termini, si seran plantes que es faran molt grans o no creixeran gaire, si perdran la fulla a l’hivern o seran plantes perennes, si faran flor, etc.

Les plantes en permeten crear un petit oasis de natura a casa nostra

Les plantacions també ens permeten crear molts espais diferents en el jardí o, simplement, transformar un espai erm en un petit oasis de natura.

Identificar els condicionats dels espais és vital per poder seleccionar les espècies. Cal conèixer bé aquells indicadors que ens permetran identificar si podem plantar arbres que siguin més o menys grans, de fulla caduca o perenne o amb flor. Arbustos de flor entapissant, de fulla composta, perennes o anuals, etc. I plantes petites de molta flor, de temporada o perennes, de sol o ombra, etc.

El calendari d’una plantació també és molt important, ja que es desaconsella plantar durant els mesos de calor, el període comprès entre juny i agost, ja que es pot produir un estrès molt gran a la planta i que, fins i tot, podria provocar la seva mort.

Cal tenir present durant les plantacions, també, que el terreny sigui l’adequat i que tingui capacitat de retenció de l’aigua però, a la vegada, que no quedi l’aigua entollada i que tingui capacitat de drenatge per evitar la mort per asfixia de les arrels.