Els espais verds públics són els jardins de tots els ciutadans i els pulmons de les ciutats. Per això cal que estiguin sempre amb les millors condicions possibles. La metodologia de treball no és equiparable a un jardí particular, doncs les necessitats i intensitat d’ús d’un jardí públic és molt diferents i molt divers.

Un parc, una rotonda, una plaça, un passeig o un carrer amb vegetació tenen molt pocs punts en comú entre ells, per això cal tractar cada espai verd segons les seves necessitats i situació. Per a fer les tasques de manteniment cal tenir molt present que els jardins públics són els jardins de tots i, per tant, el impacte que es generi com a conseqüència d’un tractament fitosanitari, el soroll provocats per maquinària o la renovació de vegetació, ha de ser mínim i afectar el mínim possible als seus usuraris.