L’aigua és font de vida i un element essencial del nostre jardí. Crear un racó del jardí amb un petit estany o instal·lar-hi una font ens aportarà un entorn agradable i un espai de tranquil·litat. La vegetació que hi podem usar serà molt diferent que la de la resta del jardí i serà un element molt diferenciat.

Els estanys es poden construir a partir de motlles prefabricats o fer-los totalment personalitzats i adaptats al jardí. El més important és preparar correctament el lloc d’instal·lació per evitar problemes futurs i preveure un bon equip de depuració i circulació de l’aigua que ens eviti problemes d’olors o mal estat de l’aigua i, sobretot, que ens permetin gaudir d’aquest element.