Situacions meteorològiques adverses, un arbre que s’hagi fet massa gran en el seu jardí, riscos de seguretat, malalties o simplement, una mala elecció de l’espècie poden fer necessari tallar un arbre.Més informació
Les tècniques de poda són molt diverses en funció de si treballem amb plantes de flor, arbustos o arbres, espècies vegetal, situació en el jardí o època de l’any.Més informació
Per aconseguir mantenir la vegetació del jardí amb un bon estat fitosanitari i ornamental és indispensable que el sòl estigui en bones condicions. Per aconseguir-ho cal aplicar treballs de manteniment per reduir les conseqüències de l’esgotament dels recursos.Més informació
En moltes ocasions cal fer treball en els jardins en altures considerables. Per a fer-ho normalment es pot utilitzar un camió amb una cistella hidràulica, però no sempre és possible accedir amb un vehicle a l’espai de treball.Més informació
Ens podem trobar que alguna planta s’hagi fet gran, es facin obres no s’hi pugui mantenir o simplement la voluntat de canviar una planta d’espai.Més informació
Els jardins són elements vius i en constant evolució, pel que moltes vegades cal renovar la vegetació, plantar plantes de temporada per tenir la major flor possible o, simplement, renovar la imatge del jardí.Més informació
L’aigua és un bé escàs i car que cal gestionar molt bé. Mantenir i anar actualitzant el sistema de reg automàtic del jardí ens ajudarà a tenir la vegetació en bones condicions i, sobretot, a aconseguir un rendiment òptim i estalvi d’aigua.Més informació
Les plantes, com tots els éssers vius, pateixen atacs de diverses plagues i malalties. Tradicionalment aquestes s’han controlat amb l’ús de productes químics molt agressius que perjudiquen tota la fauna i contaminen l’entorn.Més informació
L’endoteràpia és una tècnica pel control de plagues i malalties que aprofita els sistema vascular de la planta per incorporar nutrients i matèries actives per combatre aquests ésser perjudicials per la planta.Més informació
La introducció de noves plagues exòtiques al nostre ecosistema i al nostre jardí és un problema molt greu que ens afecta diàriament. Les palmeres és un clar exemple d’aquesta problemàtica amb la introducció del morrut de la palmera o roig (Rhynchophorus ferrugineus).Més informació