Els hotels, restaurants o espais de celebració són espais amb un ús molt intensiu del jardí en moments molt concrets, que han d’estar preparats per suportar una pressió molt alta d’ús i a la vegada presentar un estat ornamental òptim. Un jardí en mal estat pot provocar una percepció molt negativa de l’establiment.

En aquests jardins cal elaborar un calendari molt marcat d’actuacions de poda, adobat, aplicació de tractament fitosanitaris, eliminació de males herbes, etc. El tractament d’aquests espais verds requereix un treball de constància i precisió adaptat a les condicions particulars de cada establiment.