Els jardins són elements vius i en constant evolució, pel que moltes vegades cal renovar la vegetació, plantar plantes de temporada per tenir la major flor possible o, simplement, renovar la imatge del jardí. Podríem dir que la renovació de planta és una feina més del dia a dia del jardí.

La quantitat de plantes que es poden utilitzar en un jardí és molt gran, pel que és molt important conèixer bé quines espècies s’adapten millor a cada jardí i a les necessitats personals. Quan un jardí ja es troba establert cal detectar molt bé quines plantes s’hi poden plantar, perquè cal renovar una planta o una altres, etc.

Venta de plantes i plantacions