Cada jardí és únic i és un element viu, realitzar un bon pla de treball és bàsic per optimitzar el recursos i garantir un estat òptim de l’espai verd. La nostra empresa efectua diversos serveis de manteniment, ja sigui un servei intensiu i integral o un manteniment periòdic de suport amb freqüència mensual, trimestral, anual, etc.

Per aconseguir un bon resultat del manteniment posem a la seva disposició tota la nostra experiència i coneixement i les nostres eines i maquinaries especialitzades.