El relleu dels terrenys ens obliga a proposar opcions molt diverses per solucionar grans desnivells o subjectar terres. Per a fer-ho, podem utilitzar mètodes tradicionals com les rocalles o mètodes més innovadors com els gabions.

Les rocalles són una bona solució per a fer una gran contenció del terreny i les possibilitats d’usar un tipus de pedra o altre és molt divers. Però la construcció d’una rocalla és un procés complex que requereix treballar amb maquinària pesada, seleccionar molt bé la pedra i col·locar-la amb molta precisió. Tot i així, una vegada acabada, ens ofereix un espai amb moltes possibilitats per plantar-hi molta vegetació.

Els gabions són un concepte molt diferent a les rocalles, però així i tot ens ofereixen moltes solucions i ens permeten donar un imatge diferent al nostre jardí . Els gabions són estructures realitzades amb malles metàl·liques que s’omplen, normalment, de pedres. Els gabions es poden omplir de qualsevol tipus d’àrid, ja sigui una grava petita de color blau o còdols de riu blancs, és a dir, que els gabions es poden adaptar completament a les necessitats personals de cada jardí.