En moltes ocasions cal fer treball en els jardins en altures considerables. Per a fer-ho normalment es pot utilitzar un camió amb una cistella hidràulica, però no sempre és possible accedir amb un vehicle a l’espai de treball. En aquests casos cal utilitzar tècniques de treball en alçada o trepa.

Aquestes tècniques de treball ens permeten fer, per exemple, podes d’arbres exemplars o palmeres o tala d’arbres. Però també en permeten fer neteja de talussos grans en els que sigui necessari penjar-s’hi amb cordes o neteja de teulades o canals de recollida d’aigua dels edificis.