La gespa és un element viu que cada dia de l’any es comporta diferent i, per tant, necessita un bon coneixement professional per poder estar en bones condicions. Actualment hi ha moltes espècies i varietats de gespa molt diverses, ja siguin més o menys resistents a la sequera, trepitjada, al fred i, principalment, un manteniment més o menys intensiu.

La nostra empresa elabora un pla d’execució i bones pràctiques per cada gespa en funció de molts paràmetres que garanteixen tenir-la lliure de males herbes, bon nivell de nutrients, bon estat sanitari i fisiològic i, sobretot, un bon estat ornamental.