La tala d’arbres sol ser una decisió difícil de prendre, i quan més gran sigui l’arbre o el significat personal que tingui més difícil  pot resultar pendre la decisió però en la majoria dels casos necessària.

Talar un arbre sempre és una decisió difícil, però moltes vegades és necessari per seguretat de les persones o la casa

La tala d’una arbre pot ser provocada per diferents causes, com situacions meteorològiques extremes, trencament de paviments, un arbre que s’hagi fet massa gran en el seu jardí, riscos de seguretat, malalties o simplement, una mala elecció de l’espècie pot obligar-nos a talar un arbre. Els procediments per talar un arbre solen ser complexos i requereixen d’una bona experiència professional. Habitualment, els arbres a tallar són grans o estan ubicats en zones de treball difícil, de manera que primer s’ha de garantir la seguretat de les persones, dels altres elements de jardí i de la casa que puguin resultar afectats.

Talar un arbre sol ser un treball complex i requereix d’un alt coneixement de les tècniques de seguretat i experiència en la tala d’arbres

Durant la tala de l’arbre s’ha d’utilitzar maquinària molt perillosa i treballar amb tècniques de subjecció de les branques per minimitzar possibles danys personals o materials. En moltes ocasions no és possible treballar amb l’ajuda d’un camió grua per la qual cosa cal pujar als arbres amb trepa, sempre garantint la màxima seguretat per al treballador i el client.

La seguretat dels treballadors i dels clients és el nostre principal objectiu

Un cop realitzada la tala també és important fer una bona gestió dels residus vegetals generats. La millor opció és traslladar-los fins a un abocador autoritzat perquè els processi i els recicli per a ús de compost, biomassa per a estufes, etc. Una altra opció és l’autoconsum de client en la seva llar de foc o barbacoa.