Amb l’objectiu de mantenir en un bon estat de salubritat i neteja de parcel·les situades ens zones urbanes o rurals i evitar el risc d’incendi, és necessari efectuar neteges periòdiques per disminuir el volum de la vegetació , retirar vegetació morta o en mal estat i netejar qualsevol resta no desitjable.

La nostra empresa disposa de tota la maquinària i eines adequades per a aquest tipus de treballs, ja siguin en àmbits urbans o forestals.

Neteja de parcel·les urbanes o rurals