Per implantar o renovar un jardí cal assegurar-se que el sòl presenti les millors condicions, per tant, és important fer un pla d’acció per aconseguir un substrat amb condicions òptimes per a la vegetació. Per elaborar aquest pla cal tenir present molts condicionants, com ara, capacitat de drenatge, estructura del sòl, nivells de matèria orgànica i nutrients, presència de pedres, etc.

Una vegada s’ha treballat i preparat el sòl s’han de realitzar altres tasques d’igual importancia per poder fer el jardí: s’han de definir els nivells d’acabat, perfilar el terreny, etc.

Finalment, no totes les plantes requereixen el mateix tipus de substrat i, per tant, hi pot haver zones del jardí en les que sigui necessari aportar algun tipus de nutrient o terra diferent de la resta del jardí.