Project Description

Col·locació de gespa en rotllos

Col·locació de gespa en rotllos cultivats a viver, per a poder tenir la gespa al moment. Inclou treballs previs de preparació del terreny, aportació de matèria orgànica, anivellat, etc.