Consolidació i plantació de talús i enjardinament de l’entorn a primera línia de mar

Talús amb pendent molt pronunciada on hem col·locat malla antigerminant teixida per controlar les males herbes i xarxa de coco per la contenció de terres. S’han plantat tres tipus d’arbustos de flor resistents a la salinitat del mar. També s’ha instal·lat un sistema de reg per degoteig.

L’entorn del talús també s’ha renovat amb la instal·lació de gespa artificial i la plantació de jardiners.