Construcció de jardí amb arbres exemplars i gespa

Obres de jardineria amb la semba de gespa a base de festuques amb sembrador mecànica i plantació d’arbres i palmeres exemplars a tot el perímetre del jardí.