Project Description

Jardí semi-interior

Construcció d’un jardí semi-interior situat sota un cobert d’obra amb una glizina existent que projecta una ombra total en el jardí. S’han plantat espècies que toleren l’ombra i de baix manteniment. En la preparació del terreny s’ha previst un bon drenatge amb dues capes de grava, per evitar l’entollament de l’aigua.