Obres de renovació de jardineria de la Plaça Anselm Clavé de Sant Pol de Mar

Renovació de la majoria de la vegetació dels parterres, deixant només aquelles plantes que estaven en bones condicions. Les plantes escollides totes són de baix manteniment i d’alta resistència. També s’hi ha instal·lat un sistema de reg per degoteig.