Plantació de Washingtonies i Magnòlies a la via pública

Plantació de Washingtonia filifera de 2,5-3 m de tronc i de magnòlies de copa a la via pública. A tots els forats de plantació s’hi ha previst un drenatge per evitar l’entollament de l’aigua. Tant l’obertura dels forats com la plantació s’han fet amb una retroexcavadora.